Nieuwsbrief december 2023

December 2023

De volgende onderwerpen komen in deze nieuwsbrief aan bod:
 • Verlenging overgangsregeling overdekte uitloop vleeskuiken
 • Veelgestelde vragen BLk varken t.a.v. aflopen overgangstermijn 2025
 • Update stijlhandboek
 • Beïnvloeding eetgedrag tijdens feestdagen
 • Aanvullende besluiten en interpretaties
 • Grüne Woche
 • Deelnemersbijdrage 2024
 • Fijne feestdagen!
Verlenging overgangsregeling overdekte uitloop vleeskuikens
In de vleeskuikensector is een grootschalige omschakeling gaande naar 1 ster Beter Leven kip. Om deze omschakeling mogelijk te maken, geldt sinds 2021 een overgangsregeling voor vleeskuikenhouders. Deze overgangsregeling geeft vleeskuikenhouders de mogelijkheid om een overdekte uitloop te kunnen bouwen. Vanwege de stikstofcrisis en de vertraging die dit met zich meebrengt voor de vergunningverlening en bouw, heeft de Dierenbescherming besloten dat de overgangsregeling wordt verlengd. De overgangstermijn voor de bouw van een overdekte uitloop zal worden verlengd tot uiterlijk 1 januari 2027. Dit geldt voor de huidige groep vleeskuikenhouders die al een vergunningsaanvraag hebben ingediend en voor Nederlandse bedrijven die zich vóór 1 januari 2025 aanmelden. Voor buitenlandse vleeskuikenbedrijven geldt vanaf 1 februari 2024 de verplichting om een overdekte buitenloop te hebben gerealiseerd, tenzij zij op dit moment gebruik maken van de overgangsregeling met de daaraan gekoppelde termijn. Verdere details omtrent deze verlenging zijn bekend bij de ketenregisseurs. 
Veelgestelde vragen BLk varken t.a.v. aflopen overgangstermijn 2025
De Dierenbescherming en de Stichting Beter Leven keurmerk krijgen veel vragen over de BLk criteria voor varkens, waarvan per 01-01-2025 de overgangstermijn afloopt. Ter verduidelijking zijn de meest gestelde vragen en antwoorden op een rij gezet in het document ‘Veelgestelde vragen Beter Leven keurmerk Varken ten aanzien van aflopen overgangstermijn 2025’. Dit document is te vinden op de website. Daarnaast heeft de Dierenbescherming een aantal aanvullende besluiten genomen die invloed hebben op de criteria waarvan per 01-01-2025 de overgangstermijn afloopt. De aanvullende besluiten en interpretaties zijn te vinden op de website.
Update stijlhandboek
Het logo van het Beter Leven keurmerk is aangepast. Enige tijd geleden heeft de Dierenbescherming haar huisstijl en logo veranderd. Dit nieuwe logo komt vanaf nu ook terug in het Beter Leven keurmerk. Met de aanpassing van dit logo heeft de Dierenbescherming ook het stijlhandboek een update gegeven. Het stijlhandboek heeft een nieuwe lay-out, een verduidelijkte uitleg en bevat overzichtelijke richtlijnen over online verkoop en communicatiemogelijkheden anders dan consumentenverpakkingen.
Voor de aanpassing naar het nieuwe logo is een overgangstermijn ingesteld. Na 31-12-2024 gaan we het oude logo afkeuren op etiketten die bij de SBLk in het BLk portaal worden ingediend. Vanaf 31-09-2026 mag het oude logo niet meer worden gebruikt. Het Beter Leven logo en stijlhandboek zijn te vinden op onze website. Klik hier voor meer informatie over het nieuwe stijlhandboek en om het nieuwe Beter Leven logo te vinden. 
Beïnvloeding eetgedrag tijdens feestdagen
In de aanloop naar de feestdagen zal de Dierenbescherming in de week vóór Kerstmis een reeks advertorials plaatsen in zowel het Algemeen Dagblad, als De Telegraaf. Consumenten zijn dan bezig met de bereiding van kerstdiners met o.a. vlees, zuivel en eieren.
Voor de 95% van de consumenten die nog vlees eet, leent dit moment zich voor het stimuleren van bewust eetgedrag, door hen te attenderen op het keurmerk. In de Beter Leven week was er tevens een landelijke radio-en televisiecampagne en stond het thema ‘verrijking’, centraal. Mediaonderzoek wijst uit dat de campagne als informatief, relevant en als positief werd ervaren en aanzet tot actie. Consumenten die de uitingen hebben gezien, kennen het keurmerk vaak beter, zo blijkt.
Aanvullende besluiten en interpretaties
De Dierenbescherming heeft een aantal aanvullende besluiten en interpretaties vastgesteld. Deze besluiten/interpretaties zijn echter nog niet formeel vastgesteld en kunnen, bij bijzondere omstandigheden, nog wijzigen voorafgaand aan opname in vastgestelde BLk criteria. Hierop vooruitlopend wordt op basis van deze aanvullende besluiten en interpretaties gecertificeerd. Er zijn aanvullende besluiten en interpretaties genomen op de volgende criteria:
 • BLk Varkens                                  Z08B.2, V03D.2 (2 sterren) Uitzicht buitenuitloop
 • BLk Varkens                                  Z08B.3, B03C.3, V03D.3 (3 sterren) Uitzicht buitenuitloop
 • BLk Varkens                                  G13b Scheiding schone-vuile weg
 • BLk Varkens                                  AH04 Luchtinhoud per big
 • BLk Varkens                                  AH05C.1, AH05C.2, AH05C.3 Daglicht doorlatend oppervlak
 • BLk Varkens                                  Z09.1 Groepshuisvesting systeem (1 ster)
 • BLk Varkens                                  V01B Stabiele groepen
 • BLk Varkens                                  Z13, B02b, V04 Mestplaats
 • BLk Vleeskuikens                          KBLA01, A5A, A5 Ketenkwaliteitssysteem
 • BLk Vleeskuikens                          A5 (3 sterren) Ketenkwaliteitssysteem
De volledige aanvullende besluiten en interpretaties zijn te vinden op onze website onder de betreffende diersoort/bedrijfstype.
Grüne Woche
De Dierenbescherming, SBLk, Vion, Deloitte en MSD zullen op de Grune Woche in Berlijn goede voorbeelden van veehouderijen en nieuwe technische toepassingen laten zien van onder meer Kunstmatige Intelligentie en DNA tracing. Ook wordt voorlichting aangeboden over stabiele prijssystemen die behulpzaam zijn bij het bereiken van meer dierenwelzijn. Meer informatie over onze aanwezigheid op de Grüne Woche wordt gepubliceerd op onze website.
Deelnemersbijdrage 2024
Wij hebben de deelnemersbijdragen voor 2024 vastgesteld. Wij hebben in de opzet of verdeling van de tarieven geen ingrijpende wijzigingen doorgevoerd. Zoals ieder jaar bepalen we óf we moeten indexeren en de omvang van de indexatie om onze borging en dienstverlening te kunnen bekostigen. Voor 2024 is deze vastgesteld op 5,83%. De variabele bijdragen zijn na jaren van stilstand opnieuw berekend aan de hand van de KWIN tabellen en daarmee gaan we uit van de onderbouwde prijzen van een geslacht dier, 360 eieren of 100 kg zuivel. Aangezien dit de laatste jaren niet is herzien, leidt dat nu tot een verschil voor een aantal diercategorieën. De nieuwe deelnemersbijdrage is te vinden op onze website
Fijne feestdagen!
Vanuit de Dierenbescherming en de Stichting Beter Leven keurmerk wensen wij u hele fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! Wij zijn dankbaar voor de prettige samenwerking van het afgelopen jaar en kijken ernaar uit om in 2024 verder te werken aan een Beter Leven voor alle dieren in de veehouderij.