Nieuwsbrief juli 2021

Juli 2021

Met in dit nummer:
 • Nieuwtjes deelnemers:
  • 6 juli: Deltaplan Veehouderij inspiratiemiddag en Awards
  • Stakeholderbijeenkomst
 • BLk Portaal
  • Communicatie uitingen delen met uw leverancier of afnemer
  • Gebruik 2 Factor Authentication in uw BLk portaal
 • Media
  • ​Supermarkten stappen massaal over naar 1 ster Beter Leven kip
  • Beter Leven campagne zoomt in op ruimte
 • Mededelingen diersoort:
  • Transport runderen
  • Overgangsregeling voor overdekte uitlopen voor vleeskuikens
  • Toelichting bouw en inrichting overdekte uitloop
 • Aanvullende besluiten en interpretaties

Nieuwtjes deelnemers

6 juli: Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag en Awards
Dinsdag 6 juli a.s. vindt de eerste Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag plaats. Tijdens deze online bijeenkomst van anderhalf uur biedt de Dierenbescherming een podium aan ondernemers en initiatieven die aansluiten bij het Deltaplan Veehouderij.

Tijdens deze middag worden onder andere de Deltaplan Veehouderij Awards uitgereikt, waar verschillende deelnemers van het Beter Leven keurmerk voor zijn genomineerd. Er wordt echter ook niet voorbij gegaan aan de grote uitdagingen waar de veehouderijsector voor staat. Zo geeft Maurits Steverink een stevige PEPtalk over verdienmodellen, en gaan veehouder, supermarkt en NGO met elkaar in gesprek over kwaliteitsproductie voor een zelfvoorzienende regio.

Voor wie?
De bijeenkomst is voor iedereen uit de veehouderijsector, de foodsector, supermarkten, politici en iedereen die interesse heeft in een diergerichte, duurzame veehouderij.

Wanneer?
Dinsdag 6 juli 2021 van 14:00 uur tot 15:30 uur
Wil je de bijeenkomst bijwonen? Meld je dan hier aan. Ken je mensen die deze inspiratiemiddag wellicht ook interessant vinden, stuur deze nieuwsbrief door. 

Op de hoogte blijven? Schrijf je hier in voor de Deltaplan Veehouderij nieuwsbrief.
Meld je hier aan voor de Inspiratiemiddag!
Invulling stakeholdersbijeenkomst SBLk
Tijdens de jaarlijkse stakeholdersbijeenkomst is het delen van kennis en het onderling netwerken het belangrijkste onderdeel van de dag. Op dit moment kunnen we i.v.m. Corona de middag helaas ook dit jaar niet op de gebruikelijke manier organiseren. Uiteraard zullen we ervoor zorgen dat er via andere kanalen nuttige informatie en ontwikkelingen beschikbaar worden gesteld. 

BLk Portaal

Communicatie uitingen delen met uw leverancier of afnemer
Sinds kort is het mogelijk om bij een koppeling tussen communicatie-uiting en product aan te geven dat de communicatie-uiting met de afnemer van het product mag worden gedeeld. Andersom bestaat ook de mogelijkheid om bij een koppeling tussen grondstof en communicatie-uiting aan te geven dat de communicatie-uiting met de leverancier van de grondstof mag worden gedeeld.
Voor meer informatie en uitleg over deze functie zie het kopje Portaal op onze website.
Gebruik 2 Factor Authentication in het BLkportaal
Sinds kort bestaat de mogelijkheid tot activeren van 2 Factor Authentication (2FA) voor uw BLk portaal. Activatie van 2FA zorgt voor een betere beveiliging van uw gegevens in uw BLk portaal. Wij raden u daarom aan om, wanneer u dit nog niet gedaan heeft, de 2FA te activeren. Vanaf 1 januari 2022 zal 2FA voor alle accounts automatisch geactiveerd worden. Voor meer informatie en uitleg over deze functie zie het kopje Portaal op onze website.

Media

Supermarkten stappen massaal over naar 1 ster Beter Leven kip
Vorige week kondigde supermarkt COOP aan vanaf 2023 volledig over te stappen naar 1 ster Beter Leven kip, nadat online supermarkt Picnic dit de week daarvoor ook deed. De vijf grote supermarkten Albert Heijn, Lidl, Jumbo, Plus en Aldi gingen hen voor. Het aantal bedrijven en vleeskuikens met 1 ster Beter Leven keurmerk zal hierdoor de komende jaren sterk toenemen. Voor het volledige nieuwsbericht klik hier.
Publiekscampagne Beter Leven week zoomt in op ruimte
De voorbereidingen voor de Beter Leven week (week 43) zijn in volle gang. Wij nodigen retailers, aanbieders en producenten uit om de Beter Leven week aan te grijpen voor de promotie van producten met het Beter Leven keurmerk.

De nieuwe landelijke Beter Leven campagne is op dit moment in productie en loopt parallel aan de corporate campagne van de Dierenbescherming, waarin het Beter Leven keurmerk eveneens is opgenomen. Om de kennis bij de consument te vergroten licht de Beter Leven campagne het thema ‘ruimte’ het komende jaar uit op televisie, radio, in print en online. Hierna zal een van de andere onderscheidende elementen uit het keurmerkverhaal uitgelicht worden.

Voor de synergie en om met de campagneboodschap de hoogst mogelijke impact te bereiken communiceert deze landelijke campagne over 3 sterren Beter Leven. Door het hoge aspiratieniveau van 3 sterren te benadrukken trekken we consumenten over de streep om voor het keurmerk te kiezen. Eenmaal voor het supermarktschap blijkt het daadwerkelijke aankoopgedrag in belangrijke mate te worden bepaald door ‘prijs’ (Motivaction, 2021). Gezien naast prijs ook productbeschikbaarheid van invloed is op de aankoopafweging, zullen tevens 1 en 2 ster Beter Leven producten profiteren van de landelijke media-aandacht.

Om het bereik van de campagneboodschap te vergroten nodigen wij u uit in week 43 uw eigen communicatiemiddelen, zoals folders, magazines, websites, maar ook productverpakkingen in te zetten voor extra aandacht voor het keurmerk. Er is nu ook een communicatietoolkit beschikbaar met informatie over de campagne, campagnelogo’s en banners voor de doorvertaling of doorplaatsing op de eigen kanalen.

Mededelingen diersoort

Transport van runderen
Runderen die langer vervoerd worden dan een afstand van 850 kilometer van het geboorteadres naar het afmestadres moeten volgens het Beter Leven keurmerk minimaal voor de duur van 21 dagen verblijven op een opvanglocatie. Na dit verblijf mogen ze verder vervoerd worden. In de meeste gevallen heeft dit voorschrift betrekking op dieren afkomstig uit Frankrijk. Het is echter gebleken dat de Franse wetgeving en dierregistratiesystematiek het niet mogelijk maakt transport van het geboortebedrijf naar het opvangbedrijf voldoende te borgen. Dit betekent in de praktijk dat er onvoldoende zicht is op waar de dieren voor de duur van drie dagen verblijven. Dientengevolge heeft het Beter Leven keurmerk besloten om de mogelijkheid van de opvanglocatie (criterium T03: Tijdelijk opvang vleesveebedrijf) per direct te schrappen uit de criteria Runderen. Omdat transport van het geboorteadres naar het afmestadres voldoende is geborgd, blijft dit criterium (T02) gehandhaafd.

Op deze wijze werkt het Beter Leven keurmerk er aan om continue de kwaliteit van het keurmerk verder te verbeteren.

Overgangsregeling voor overdekte uitlopen voor vleeskuikens
De overgang van de vijf grootste supermarkten, en recentelijk ook COOP en Picnic, naar 1 ster Beter Leven kip in 2023 heeft tot gevolg dat de komende jaren veel vleeskuikenbedrijven voor 1 ster Beter Leven keurmerk gecertificeerd zullen worden. Daarvoor moeten er aanpassingen aan de stallen worden gedaan, namelijk het aanbrengen van daglicht in de stal en de bouw van een overdekte uitloop aan de lange zijde van de stal. Voor de bouw van een overdekte uitloop is tijd nodig. Er moet een vergunning worden aangevraagd, of een melding worden gedaan bij het Omgevingsloket. Dit verschilt per gemeente en provincie. Soms kan de aanvraag van een omgevingsvergunning lang duren.
De Dierenbescherming heeft daarom de overgangsregeling overdekte uitloop weer geactiveerd. Hier kunnen ketenregisseurs gebruik van maken door vleeskuikenhouders hiervoor aan te melden. Na goedkeuring van de aanmelding bij de Stichting Beter Leven keurmerk hebben vleeskuikenhouders twee jaar de tijd om de overdekte uitloop aan te bouwen. Mits de bedrijven aan alle andere criteria voldoen en gecertificeerd zijn, kunnen ze gedurende de overgangstermijn al produceren onder het Beter Leven keurmerk. De overgangsregeling is bekend bij de ketenregisseurs. 
Toelichting bouw en inrichting van overdekte uitlopen
Er zijn veel vragen over de inrichting van de overdekte uitloop en de ligging ten opzichte van de stal. De meest voorkomende vragen worden toegelicht in een memo die u hier op de website kunt vinden. Vragen die niet in de memo worden beantwoord, kunnen aan de Stichting Beter Leven keurmerk worden gesteld. 
Aanvullende besluiten en interpretaties
De Dierenbescherming heeft een aantal aanvullende besluiten en interpretaties in concept vastgesteld. Deze zijn nog niet formeel en kunnen wijzigen voorafgaand aan opname in de Beter Leven keurmerk criteria. Vooruitlopend hierop mag wel al op basis van deze concept besluiten en interpretaties worden gecertificeerd.

Er zijn aanvullende besluiten en interpretaties genomen op de volgende criteria:

 • BLk Konijnen – H05 Knaaghout: Hiervoor bestond al een aanvullend besluit. Dit aanvullende besluit is aangepast. Er zijn een aantal voorwaarden opgesteld waaraan een blokje knaaghout dient te voldoen. Daarnaast mogen schuilwandjes/schotjes die ook aan deze voorwaarden voldoen ook worden meegerekend als knaaghout.
 •  BLk Konijnen – M01 Noodvoorziening: In plaats van een noodstroom aggregaat mag een alternatieve vorm van (nood)stroomvoorziening ook aanwezig zijn op het bedrijf. Daarnaast wordt er qua noodstroomvoorziening (aanwezig op het bedrijf of op basis van een contract) onderscheid gemaakt tussen mechanische ventilatie met onderdruk en andere vormen van mechanische ventilatie (zonder onderdruk).
 • BLk Varkens – Z04A.2 en Z04A.3 Staart fokdieren: Tijdens de ingangscontrole op een 2 of 3 sterren Beter Leven varkensbedrijf mogen zeugen en gelten aanwezig zijn met een gecoupeerde staart. De nieuwe fokzeugen en gelten dienen een intacte staart te hebben. De desbetreffende veehouder heeft na de ingangscontrole tot de eerstvolgende, jaarlijkse controle om de gecoupeerde fokzeugen en gelten af te voeren als niet-BLk waardig.
 • BLk Slachterij Pluimvee – SP026c Transporttijd: Het transport naar het slachthuis moet voldoen aan een transportafstand van maximaal 280 km. Dit dient te worden gecontroleerd op basis van Routenet.nl met een truck 40T geselecteerd als voertuig.
 • BLk Vleeskuikens – T2/T02 Transportduur: Het transport naar het slachthuis moet voldoen aan een transportafstand van maximaal 280 km. Dit dient te worden gecontroleerd op basis van Routenet.nl met een truck 40T geselecteerd als voertuig.
 • BLk Slachterij Rund – SR035c Transporttijd: Hiervoor bestond al een aanvullend besluit. Dit aanvullende besluit is aangepast. Het transport naar het slachthuis moet voldoen aan een transportafstand van maximaal 280 km. Dit dient te worden gecontroleerd op basis van Routenet.nl met een truck 40T geselecteerd als voertuig.
 • BLk Runderen – T03 Tijdelijk opvang vleesveebedrijf: Het criterium wordt na een overgangstermijn van 12 maanden, per 27-05-2022, verwijderd uit de BLk criteria Runderen. Dit houdt in dat transport van runderen na 27-05-2022 alleen direct van geboorteadres naar afmestadres mag plaatsvinden.
 • BLk Runderen – T04 Reisduur rundvee naar het slachthuis: Hiervoor bestond al een aanvullend besluit. Dit aanvullende besluit is aangepast. Het transport naar het slachthuis moet voldoen aan een transportafstand van maximaal 280 km. Dit dient te worden gecontroleerd op basis van Routenet.nl met een truck 40T geselecteerd als voertuig.

De volledige aanvullende besluiten en interpretaties zijn te vinden op onze website onder de betreffende diersoort/bedrijfstype.
Namens de Dierenbescherming en de Stichting Beter Leven keurmerk wensen wij u allen een hele fijne zomervakantie!