Nieuwsbrief december 2020

 

 

 

Beter Leven keurmerk Nieuwsbrief december 2020
 

December 2020

 
Met in dit nummer:
 • Media:
  • ​Tv-commercials bereiken ruim 4,2 miljoen consumenten
 • Mededelingen diersoort:
  • Overgangsregeling overdekte uitloop vleeskuikens
  • Bijeenkomst Klankbordgroep Beter Leven Leghennenhouders
  • Nieuwe datum bijeenkomst Klankbordgroep Beter Leven Varkenshouders
 • Aanvullende besluiten en interpretaties
 • Nieuwtjes deelnemers: ​
  • Ontwikkelingen BLkportaal
  • Samenstellingen indienen of wijzigen via een API
  • Duurzaamheids/Dierenwelzijns labelling
  • Kostendoorberekening SBLk 2021
 • Even voorstellen … Marlies Engelaar
 • Fijne Feestdagen
 
 

Media

 

TV-commercials bereiken ruim 4 miljoen consumenten
Voor het eerst sinds haar bestaan was het Beter Leven keurmerk dit jaar prominent te zien op alle landelijke TV-zenders rondom de Beter Leven week. De consument werd via een tweetal TV-commercials aangezet zich te ontpoppen tot een echte sterrenchef en gevraagd om de dagelijkse gerechten te bereiden met producten met het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. We kijken terug op een geslaagde TV-campagne, waarbij 53% van de campagnedoelgroep in de leeftijd 25-59 jaar is bereikt. Maar  liefst 4.215.620 personen hebben de commercials gezien. Gemiddeld is men zo’n 3 keer met de commercials geconfronteerd. De Beter Leven week vond plaats van 19 t/m 25 oktober jl. Dit initiatief van de Dierenbescherming in samenwerking met supermarkten, producenten en aanbieders laat consumenten via een bewustwordingscampagne diervriendelijkere keuzes maken. Volgend jaar staat de Beter Leven week weer gepland in week 43.
 

Mededelingen diersoort

 

Overgangsregeling overdekte uitloop vleeskuikens
In 2016 bood de Dierenbescherming vleeskuikenhouders de mogelijkheid om gebruik te maken van een overgangsregeling voor het gefaseerd realiseren van een overdekte uitloop op hun bedrijf. Door middel van een overeenkomst was het mogelijk om een overgangsperiode van maximaal twee jaar aan te vragen om een overdekte uitloop te kunnen realiseren.
 
De termijn van de overeenkomst is inmiddels verstreken en de ketenregisseurs zijn hiervan op de hoogte gesteld. Vleeskuikenbedrijven die op dit moment nog een lopende ontheffing hebben met betrekking tot de overgangsregeling, blijven gerechtigd om met inachtneming van hetgeen in de overeenkomst is afgesproken hun overdekte uitloop te realiseren.

 

 

 

 
 

Bijeenkomst Klankbordgroep Beter Leven Leghennenhouders
Op 9 oktober j.l. vond de derde bijeenkomst van de klankbordgroep met Beter Leven Leghennenhouders voor het eerst digitaal plaats. Tijdens deze bijeenkomst hebben wij verschillende conceptcriteria voorgelegd aan de klankbordgroep deelnemers en deze zo kunnen toetsen aan de praktijk. Het was een nuttige bijeenkomst waarbij over en weer goede en slechte ervaringen, meningen en ideeën zijn gedeeld.

 

 

 

 
 

Bijeenkomst Klankbordgroep Beter Leven Varkenshouders
De Klankbordgroep voor Beter Leven Varkenshouders is in het leven geroepen om met veehouders in gesprek te gaan over (concept) criteria en hoe zij de toepassing van de criteria op hun bedrijven in de praktijk ervaren. In december zijn de zeven deelnemers voor het eerst (digitaal) samengekomen met medewerkers van de Dierenbescherming en de Stichting Beter Leven keurmerk. 
Tijdens deze bijeenkomst hebben wij (nader) kennisgemaakt, zijn de verwachtingen van de klankbordgroep besproken en zijn een aantal inhoudelijke onderwerpen verder uitgediept.
 
 

Aanvullende besluiten en interpretaties

 

De Dierenbescherming heeft een aanvullend besluit en interpretatie in concept vastgesteld.
Deze is nog niet formeel en kan wijzigen voorafgaand aan opname in vastgestelde Beter Leven keurmerk criteria. Vooroplopend hierop mag er wel al op basis van dit conceptbesluit en deze interpretatie worden gecertificeerd. 
Er is een aanvullend besluit en interpretatie genomen op het volgende criterium:
 • BLk Vleeskuikens – G01A Ziekenboeg: dit criterium hoeft niet te worden gecontroleerd en wordt bij een volgende herziening verwijderd uit de criteria. 
Het volledige conceptbesluit en interpretatie is te vinden op de Beter Leven website bij de betreffende diersoort/het bedrijfstype.
 

Nieuwtjes deelnemers

 

Nieuwe ontwikkelingen BLk portaal 
In oktober zijn we met een nieuwe fase in de doorontwikkeling van het BLk portaal gestart. Sinds we het anderhalf jaar geleden hebben uitgerold, hebben we van onze deelnemers allerlei positieve reacties ontvangen en daarbij ook diverse suggesties voor verbetering. Een aantal van die suggesties zullen we bij deze doorontwikkeling mee gaan nemen.
 
Het plan is dat u de komende tijd de volgende aanpassingen tegemoet kunt zien:
 • Verbeteringen van de navigatie
 • Goedkeuren of afwijzen van nieuwe grondstoffen voordat u deze in het portaal gaat gebruiken
 • Vervangen van een grondstof in alle samenstellingen
 • Communicatie-uitingen met uw afnemer of leverancier delen
 • Registratie van uw logistieke dienstverleners 2A en 2C
 • Taalwissel van Nederlands naar Engels v.v.
 • BLk register toegankelijk vanuit uw portaal
   
We zullen u per email informeren op het moment dat er nieuwe functies beschikbaar komen. Dat zal in een aantal stappen gaan. Op dit moment zijn er al enkele functies uitgerold.

 

 

 

 
 

Samenstellingen indienen of wijzigen via een API
Sinds maart 2020 kunnen deelnemers via een zogeheten API samenstellingen indienen of aanpassen in het BLk-portaal. We hebben dat al belicht in onze nieuwsbrief van april.
Deze API verbindt twee computersystemen waardoor u rechtstreeks vanuit uw ERP- of specificatiesysteem nieuwe samenstellingen in het BLkportaal kunt indienen of bestaande kunt wijzigen. 

Uw voordeel is dat u met een druk op de knop een samenstelling/specificatie/recept kunt invoeren waarbij de gegevens uit uw eigen systeem worden overgenomen.
Dit kan een handige, tijdbesparende toevoeging zijn als u veel BLk producten voert. Om het te kunnen gebruiken moet uw ICT afdeling een aansluiting op onze API gaan instellen.
 

Als u hier meer over wilt weten of van deze API gebruik zou willen maken neemt u dan via info@sblk.nl  contact met ons op. 

 

 

 

 
 

Duurzaamheids/Dierenwelzijns labelling
De Europese Unie gaat inventariseren en verkennen wat de mogelijkheden zijn van een dierenwelzijnslabel. Dit is op de agenda gezet door Duitsland, die het laatste half jaar van 2020 de voorzittersrol heeft vervuld. Het Beter Leven keurmerk wordt in de inventarisatie die daarvoor gaande is, als goed voorbeeld gedeeld. De manager SBLk Susanne Maassen en de manager Programma’s en Lobby van de Dierenbescherming Gemma Willemsen werken mee aan een publiek-private Noordwest Europese coalitie die een eerste pragmatische opzet voor een Method of Production label maakt en daarna mee wil doen aan een markonderzoek in de keten, van boer tot retailer. Heeft u belangstelling, meldt u dan via mail bij 
blk.internationaal@dierenbescherming.nl.

 

 

 

 
 

Kostendoorberekening SBLk 2021
U vindt de nieuwe kostendoorberekening en een toelichting op de wijzigingen en aanvullingen
 

Even voorstellen …

 

 

 

 

  

Marlies Engelaar, nieuw bestuurslid SBLk 

Wij zijn verheugd u voor te stellen aan ons nieuwe SBLk bestuurslid. Marlies Engelaar is per 3 december enthousiast begonnen en levert vanuit haar persoonlijke betrokkenheid bij dierenwelzijn alsmede haar professionele kennis en ervaring op zowel juridisch gebied als op het terrein van toezicht en handhaving een bijdrage aan de doelstellingen van de Stichting Beter Leven keurmerk. 

Zij heeft verschillende functies vervuld bij Rabobank Nederland en heeft later bij de Autoriteit Financiële Markten een bijdrage mogen leveren aan het eerlijker en transparanter maken van de financiële markten, eerst als hoofd van de Juridische afdeling en daarna als hoofd Marktintegriteit en Handhaving. In die laatste functie was zij nauw betrokken bij handhaving van zware overtredingen zoals misleiding van beleggers en benadeling van consumenten.
Voor meer informatie zie de
Beter Leven website.

 

 

Fijne Feestdagen

 

Namens alle medewerkers van Dierenbescherming en de Stichting Beter Leven keurmerk wensen wij u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

<a class=”Unsubscribe–unsubscribeLink” href=””>Unsubscribe – <a class=”Unsubscribe–unsubscribePreferences” href=””>Unsubscribe Preferences