Nieuwsbrief april 2021

Beter Leven keurmerk Nieuwsbrief april 2021

April 2021

Met in dit nummer:
 • Media:
  • In 2023 bij steeds meer supermarkten alleen kip met Beter Leven keurmerk
  • Onderzoek bekendheid keurmerken
  • Nieuwe brandingcampagne van de Dierenbescherming​
  • Meer helderheid in Dierenwelzijnslabels
 • Gewijzigde criteria
  • Vaststelling criteria voor Slachterij Kalf en Melkrunderen 3 sterren
 • Mededelingen diersoort:
  • Voorschriften IKB Ei, Beter Leven keurmerk en KAT gelijkgetrokken
  • Goedgekeurde cursussen slachthuispersoneel
 • Aanvullende besluiten en interpretaties
 • Nieuwtjes deelnemers
  • Klanttevredenheidsonderzoek
  • Nieuwe ontwikkelingen BLk portaal
  • Klankbordgroep SBLk

Media

In 2023 bij steeds meer supermarkten alleen kip met het Beter Leven keurmerk
Steeds meer supermarkten stoppen met de verkoop van keurmerkloze huismerkkip! De maand maart 2021 zal de geschiedenisboeken ingaan als kantelmoment voor het welzijn van miljoenen vleeskippen in Nederland nu in korte tijd eerst Albert Heijn, vervolgens Lidl en op 31 maart Jumbo aankondigden over twee jaar alleen nog kip met het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming te zullen verkopen.
Lees hier verder
Onderzoek Bekendheid keurmerken
Er gebeurt veel op het gebied van voedselkeurmerken. De besteding van consumenten aan voedsel met een duurzaam keurmerk in Nederland zijn in 2019 ten opzichte van 2018 met 18% toegenomen.
Future of Food Institute deed onderzoek naar de rol, bekendheid en perceptie van de grootste keurmerken in Nederland en waarbij ons Beter Leven keurmerk in positieve zin eruit sprong, leuk! 
Op de website van Beter Leven keurmerk leest u meer over dit rapport.
Nieuwe brandingcampagne van de Dierenbescherming
Momenteel ontwikkelt de Dierenbescherming een nieuwe brandingcampagne. Het doel van de campagne is om de merkbeleving van de Dierenbescherming aan te laten sluiten bij de nieuwe strategische koers, die meer nadruk legt op het voorkomen van dierenleed. Daarnaast willen we de koppeling met de sub-merken, waaronder het Beter Leven keurmerk, sterker naar voren laten komen.

De campagne zal naar verwachting vanaf mei op meerdere momenten in het jaar te zien zijn op diverse landelijke mediakanalen. Voor de herkenning zal de campagne voor het Beter Leven keurmerk dezelfde look & feel krijgen. De campagneplanning hiervan is nog niet bekend, wel staat de Beter Leven week in week 43 vast.

Mogelijk zullen we ook media inzetten rond Kerstmis, gezien de mooie resultaten van de radiocommercials op landelijke radio eind 2020: 63% van de doelgroep (3 miljoen luisteraars) heeft de commercials gemiddeld 9,4 keer voorbij horen komen in de aanloop naar kerst. Beluister hier de radiocommercials of lees de campagne er nog eens op na.

Meer helderheid in dierenwelzijnslabels
Onder het voorzitterschap van lidstaat Duitsland is er in 2020 binnen de EU meer aandacht gevraagd voor het welzijn van landbouwdieren. De Europese landbouwministers hebben besloten de mogelijkheden voor het opzetten van een EU-label voor dierenwelzijn te verkennen. De Europese Commissie heeft de opdracht gekregen dit uit te werken.
Lees hier verder

Gewijzigde criteria

Vaststelling criteria voor Slachterij Kalf en Melkrunderen 3 sterren
De Dierenbescherming heeft de criteria voor Slachterij Kalf herzien en nieuwe criteria ontwikkeld voor Melkrunderen 3 sterren.

Naar aanleiding van de raadpleging hebben wij nuttige feedback mogen ontvangen. Deze zijn door de Dierenbescherming beoordeeld en waar nodig zijn de criteria aangepast. De resultaten van de raadpleging en de definitieve, gewijzigde Beter Leven keurmerk criteria zijn sinds februari inzichtelijk via onze website.

Slachterij Kalf
De gewijzigde criteria voor Slachterij Kalf vindt u hier. De wijzigingen naar aanleiding van de raadpleging zijn, in het groen weergegeven. De initieel voorgestelde wijzigingen zijn in het rood weergegeven. In deze criteria is een aanbeveling tot het gebruik van Video Content Analysis toegevoegd, een softwaresysteem dat op basis van beeld afwijkende patronen in menselijk en dierlijk gedrag kan identificeren en registreren. De ontwikkeling van deze software is momenteel in volle gang. De Dierenbescherming is voornemens deze VCA in alle slachterijcriteria op te nemen, wanneer de software is ontwikkeld en de nodige randvoorwaarden zijn vastgesteld.

Melkrund 3 sterren
De gewijzigde criteria voor Melkrund 3 sterren vindt u hier. De wijzigingen naar aanleiding van de raadpleging zijn in het rood weergegeven.

Nieuwe Beter Leven keurmerk criteria vanaf 24-05-2021 van kracht
Deze nieuwe Beter Leven keurmerk criteria zijn op 24-02-2021 door de Dierenbescherming opnieuw vastgesteld en worden na een overgangstermijn van 3 maanden op 24-05-2021 van kracht. Dit betekent dat de betrokken Beter Leven keurmerk deelnemers vanaf 24-05-2021 op basis van deze nieuwe Beter Leven keurmerk criteria zullen worden gecontroleerd en gecertificeerd.

Mededelingen diersoort

Voorschriften IKB Ei, Beter Leven keurmerk en KAT gelijkgetrokken
Een aantal voorschriften van het Beter Leven keurmerk, KAT en IKB Ei hebben hetzelfde doel voor ogen, maar worden net anders geformuleerd. IKB Ei en de Dierenbescherming hebben zich samen ingezet om deze voorschriften op de komma gelijk te trekken. Hierdoor kan een controleur efficiënter werken, omdat een voorschrift dan nog maar 1 keer gecontroleerd hoeft te worden. Binnen IKB Ei zijn meerdere voorschriften gelijkgetrokken met KAT ofwel Beter Leven keurmerk. Hierdoor hebben er in de IKB Ei voorschriften al veel tekstuele wijzigingen aan voorschriften plaatsgevonden en zijn er een aantal voorschriften samengevoegd met andere voorschriften. Andersom zullen er in de Beter Leven keurmerk criteria voor Leghennen mogelijk (tekstuele) wijzigingen volgen om deze criteria gelijk te trekken met IKB voorschriften.
Goedgekeurde cursussen voor slachthuispersoneel
Voor varkens- en rundveeslachterijen dient het personeel dat werkt met levende dieren minimaal eens in de drie jaar een door de Dierenbescherming goedgekeurde cursus dierenwelzijn te volgen. De volgende erkende opleidingsinstituten geven deze goedgekeurde cursus:

In een varkens- en rundveeslachterij moet tevens te allen tijde minimaal één gecertificeerde functionaris voor het dierenwelzijn / animal welfare officer aanwezig zijn tijdens het slachtproces, op de werkvloer. De volgende
erkende opleidingsinstituten zijn bekend bij de Dierenbescherming:

Aanvullende besluiten en interpretaties

De Dierenbescherming heeft een aantal aanvullende besluiten en interpretaties in concept vastgesteld. Deze zijn nog niet formeel en kunnen wijzigen voorafgaand aan opname in vastgestelde Beter Leven keurmerk criteria. Hierop vooruitlopend mag er wel al op basis van deze conceptbesluiten en interpretaties worden gecertificeerd.

Er zijn aanvullende besluiten en interpretaties genomen op de volgende criteria:

 • BLk Konijnen – VK05 Schuilmogelijkheden: De juiste hoeveelheid dient 0.05 tunnel en  0.05 schuilwand per vleeskonijn te zijn.
 • BLk Varken – AM02a, AM02a3, AM02a4 en AM02a5 Noodstroom aggregaat: In plaats van een noodstroom aggregaat mag er ook een andere vorm van noodstroomvoorziening aanwezig zijn.
 • BLk Varken – AM03 Brandveiligheid: De Belgische AREI elektra keuring is gelijkwaardig bevonden aan de eisen conform NEN 1010 (ingangscontrole) en NEN 3140 (herstelcontrole).
 • BLk Slachterij Varken – SV053 en SV072 Aanloop en toegang bedwelmingsruimte: Vlak voordat de varkens in een groep de CO2 bedwelmingsruimte in gaan, mogen ze met behulp van een poortje gedoseerd worden.
 • BLk Vleeskuikens – M03 Brandveiligheid: Nieuwe installaties dienen voor ingebruikname Leghennen en Kalkoenen te worden gekeurd conform NEN1010 of (HD) IEC 60364 Low voltage electrical installations. De vijfjaarlijkse herkeuring kan op basis van NEN 3140 of NTA 8220 plaatsvinden.
 • BLk Runderen – G06F Afvoer uitwerpselen ziekboeg: Het aanvullende besluit geeft voorbeelden hoe de ziekenboeg zo geconstrueerd kan worden dat mest, urine en dieren uit de ziekenboeg niet in contact kunnen komen met andere dieren.
 • BLk Runderen – G01 Vaste dierenarts: Buitenlandse deelnemers kunnen voldoen aan dit criterium door de Engelstalige één-op-één versie van de overeenkomst, te vinden op de website van het Beter Leven keurmerk, te ondertekenen met de gespecialiseerde rundveedierenarts. In Frankrijk kan hiervoor de zogenaamde Bilan Sanitaire d’Elevage gebruikt worden.

De volledige aanvullende conceptbesluiten en interpretaties zijn te vinden op de Beter Leven website bij de betreffende diersoort/het bedrijfstype.

Nieuwtjes deelnemers

Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Beter Leven keurmerk (SBLk)
De SBLk houdt een klanttevredenheidsonderzoek om verbetermogelijkheden ten aanzien van de betrouwbare borging en waardevolle dienstverlening te achterhalen. Het onderzoek betreft de werkzaamheden van de SBLk en gaat dus niet over het Beter Leven keurmerk zelf of de rol van de Dierenbescherming. Een marktonderzoeksbureau zal het klanttevredenheidsonderzoek de komende twee maanden uitzetten onder zoveel mogelijk deelnemers van de SBLk.
We zijn zeer geïnteresseerd in hoeverre deelnemers tevreden zijn over de zorgvuldigheid en betrokkenheid van de dienstverlening door de SBLk en hoe het volgens de deelnemers staat met de robuuste, rechtvaardige en transparante borging van het Beter Leven keurmerk. Wij hopen dan ook dat wij op uw feedback mogen rekenen, indien u als deelnemer gevraagd wordt om deze korte enquête in te vullen.
Klankbordgroep SBLk
De komende maanden is de SBLk bezig om meer harmonie aan te brengen in de verschillende criteria. Voor bedrijven met meerdere bedrijfstypes zijn er gelijke criteriumaspecten die in de verschillende bedrijfstypes anders worden omschreven. Er wordt gewerkt om de criteria in een modulaire opbouw te plaatsen. Met de modulaire opbouw wordt het mogelijk om de criteria van verschillende bedrijfstypes te combineren in één overzicht met alle eisen waar de deelnemer aan moet voldoen. De overlappende criteria worden dan maar één keer weergegeven.
Om onze criteria goed aan te laten sluiten op de wensen van de industrie zijn wij op zoek naar een groep deelnemers die voor de raadpleging met ons wil brainstormen om de criteria te verbeteren.
Wil jij een preview van de modulaire opbouw en ons helpen om de criteria te verbeteren stuur dan een mail naar aanvraag@sblk.nl en meld je aan.
Nieuwe ontwikkelingen BLk portaal
De afgelopen maanden hebben we de onderstaande nieuwe functies en uitbreidingen aan het BLk portaal toegevoegd. Veel van deze aanpassingen zijn het gevolg van suggesties en vragen van onze deelnemers en de gebruikers van het portaal.
Onder andere zijn de volgende functies toegevoegd:
 • Als u een scope niet meer voert kunt u deze afmelden;
 • Bij een nieuw ingrediënt wordt nu advies gegeven of dit wel of niet dierlijk is;
 • Logistieke dienstverleners 2A en 2C (administratiekantoren) kunt u in uw BLk portaal registreren. Dit geldt nog niet voor 2C handelskantoren.;
 • Het BLk register is nu toegankelijk vanuit uw portaal;
 • Uw gebruikers kunnen een verhoogd beveiligingsniveau (2FA) bij het inloggen kiezen. Per 1-1-2022 wordt dit verplicht voor alle gebruikers;
 • Een product, samenstelling of communicatie uiting in aanvraag kan worden ingetrokken om evt. wijzigingen door te voeren;

Alle gemaakte aanpassingen die voor u van belang kunnen zijn, met uitleg, kunt u terugvinden in de eerder verstuurde e-mails met updates over het BLk portaal en op de Beter Leven website.

Fijne Paasdagen!